LİSANS

 1. Genel Türk Tarihi Bibliyografyası
 2. İslam Öncesi Türk Siyasi Tarihi
 3. İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi
 4. Doğu Avrupa Türk Tarihi
 5. Çin Diline Giriş
 6. Gök-Türk Tarihi
 7. Uygur Tarihi
 8. Tarih Metodu
 9. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 10. Timuriler Tarihi
 11. Cengiz ve Oğulları Dönemi
 12. Çağdaş Türk Dünyası
 13. Araştırma Yöntemleri
 14. Uzak Doğu Tarihi

YÜKSEK LİSANS

 1. Bozkır Kültürü
 2. Çince Tarihi Metinler
 3. İslam Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı
 4. İslam Öncesi Türk Devletlerinde Sosyal Yapı
 5. İslam Öncesi Türk Toplum Yapısı
 6. Tarih Araştırma Usulleri
 7. Tarih Felsefesi
 8. Tarih Kaynaklarının Değerlendirilme Usülleri

DOKTORA

 1. Göktürk Tarihi ile İlgili Kaynak Metinler
 2. Şahruh Devri Orta Asya Ticaret Yolları ve İktisadi Münasebetler
 3. Timuriler Devri Kaynak Metinleri
 4. Uygur Tarihi ile İlgili Kaynak Metinler
 5. Atatürk ve Türk Dünyası
 6. T.C ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ilişkileri
 7. 20. yüzyıl Türk Dünyası Kaynakları
 8. Atatürk ve Türk Dünyası