Çin tarihi boyunca, pek çok elçi, tüccar, Budist hacı Türkistan ülkelerine giderek bölgeyi tanıtan rapor, hatırat, seyahatname yazmışlardır. Çinli elçiler genellikle Çin ve komşuları arasındaki anlaşmazlıkları çözümler uzaktaki devletlerle ticari ve diğer ekonomik ilişkileri düzenler yabancı ülkeler hakkındaki bilgileri Çin sarayına raporlar halinde sunarlardı. Bizde bu eserlerden devirlerindeki tarihi coğrafyayı örf ve adetleri detaylı olarak öğrenebilmekteyiz.

Timur ve Timuriler devri hakkında İslam kaynaklarında zengin bilgi vardır. Bu konuda Türkçe yayınlar da bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda 15. Yüzyılda Timuriler ile Ming sülalesi arasında gidip gelen elçiler heyetlerinin raporları ve hükümdarlar arasında yazılan mektuplar üzerinde duracağız. Bunların arasında en tanınmış olan Ch’en Ch’eng, Gıyaseddin Nakkaş ve Ali Ekber’in raporlarıdır. Gıyaseddin Nakkaş 1420’e Şahruh’un Pekin’e gönderdiği elçidir. Ch’en Ch’eng ise Ming İmparatoru Yung-lo tarafından Timurlu Devlet’inde Şahruh’a elçi olarak gönderilmiştir. Ali Ekber’in ise Çine gidip gitmediği belli olmadığı için o kişi üzerinde durmadık. Bu çalışmada her iki seyahatname ve mektuplar araştırılarak sentez yapılmıştır.