• Gülçin Çandarlıoğlu, “Marco Polo’nun Maceraları I”, Hayat Tarih Mecmuası, Aralık 1965.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Malazgirt Meydan Muharebesi”, Türk Kültürü, Ağustos 1965.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Üçüncü Doğu Asya Altaistler Kongresi”, Türk Kültürü, Ağustos 1965.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Mehmet Emin Buğra”, Toprak Dergisi, Eylül 1965.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Tarih Sevgisi ve Öğretimi”, Bilgi Dergisi, 1965.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Mehmed Emin Buğra”, Birleşik Kafkasya, S.5, Ağustos-Eylül-Ekim 1965
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Marco Polo’nun Maceraları II”, Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Dilşad Hatun”, Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat Tarih Mecmuası, Mayıs 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Kazan Melikesi Süyunbike”, Hayat Tarih Mecmuası, Eylül 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Gençlik ve Eğitim Meseleleri”, Türk Yurdu, S. 5, Mayıs 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Dış Türkler ve Türkistan”, Ötüken, Mayıs 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, ”Türk-Pakistan Münasebetleri”, Pakistan Postası, 1966.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Çora Batir”, Hayat Tarih Mecmuası, Ocak 1967.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Türk Destanlarında Bozkurt”, Bozkurt, S.I ve Türkeli S.II, 1968.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Formozadan İntibalar”, Hayat Tarih Mecmuası, Nisan 1969.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Formoza’nin Tarihi Abideleri”, Hayat Tarih Mecmuası, Ekim 1969.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Liang-San-Po il Çu Ying-Tai”, Hayat Tarih Mecmuası, Eylül 1969.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’dan Intibalar”, Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1971.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’da Din ve Eğitim”, Hayat Tarih Mecmuası, Mart 1971.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Japonya’da Örf ve Adetler”, Hayat Tarih Mecmuası, Nisan 1971.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Kerkük Türkleri Menşei ve Tarihi”, Türk Dünyasında Irak Türkleri, Nu.III, İstanbul
 • 1971.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur Sarayına Gelin Giden Çinli Prensesler ve Bunun Arkasındaki Politik
 • Gerçekler” Tarih Dergisi, sayı 28-29 (1975).
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Bozkurt”, Ötüken, Nu.4/125, Nisan 1975.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Oğuz Destanı”, Ötüken Nu. 5/125.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Destan Kahramanları I”, Ötüken Nu. 6/26 Haziran 1974.
 • Gülçin Çandarlıoğlu,“Destan Kahramanları II”, Ötüken, Nu. 7/127, Temmuz 1974.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Destan Kahramanları III”, Ötüken, Nu. 8/128, Agustos 1974.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygurların Çinlilere Yaptıkları Yardımlar ve Bunların İç Yüzü” Tarih Dergisi, sayı 31 (1977).
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Orta-Asya Japon Münasebetleri” Tarih Dergisi, sayı 33 (1980-1981).
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur-Çin Iktisadi Münasebetleri” Tarih Dergisi, sayı 34 (1985).
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygur Kültürünün Yu’an Hanedanın Kuruluşundaki Tesirleri” MSÜ Fen/Edebiyat
 • Fakültesi Dergisi, Aralık 1991.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uzakdoğu’da Türk Tarihi Hakkında Yapılan Araştırmalar” Hoca Ahmet Yesevi
 • Üniversitesi Haberler Dergisi, S. I 1996 Kasim.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Çin” İslam Ansiklopedisi.
 • Gülçin Çandarlıoğlu, “Uygurlar”, Türkler Ansiklopedisi, II. C., Ankara 2002.